Kjøp av kurs eller medlemskap

Når du kjøper kurs eller medlemskap på kjetilhaugmo.no så aksepterer du samtidig betingelsene på denne siden.

Du må være over 18 år for å kjøpe kurs eller medlemskap, er du under 18 år kreves foreldrenes samtykke. Endring i betingelsene vil bli varslet på mail til aktive medlemmer.

Når du kjøper et kurs eller medlemskap registreres ditt navn og din e-postadresse. E-postadressen vil være brukernavnet ditt, så vær nøye på å skrive den inn riktig. Passord velger du selv når du registrerer deg.

Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22):– tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt. I det du har betalt og meldt deg inn, blir du automatisk logget inn og har umiddelbart tilgang til hele vår tjeneste. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.

 

Vilkår for bruk

Når du har registrert deg for et gratis kurs eller produkt, eller betalt for medlemskap eller kurs på kjetilhaugmo.no, vil du umiddelbart få tilgang til alt materiell for kurset/medlemskapet du har valgt. Videoene er ikke nedlastbare, men du har tilgang til dem i den avtalte perioden, eller så lenge du har et aktivt medlemskap på kjetilhaugmo.no.

Du kan skrive ut PDF-er eller lagre tekst fra kurssidene, men kun til eget bruk.

Du kan ikke kopiere og dele innholdet med andre.

Misbruk vil føre til utestengelse fra kjetilhaugmo.no.

Medlemskapet er personlig, og kan kun benyttes av deg.

Alt materiale du får tilgang til i forbindelse med kurs og medlemskap på kjetilhaugmo.no er til privat bruk av deg og skal ikke deles eller videredistribueres på noen som helst måte.

Betaling og fornyelse av medlemskap

Du betaler online for kurs og medlemskap med bankkort via Stripe. Betaling skjer via trygge og sikre betalingsmetoder. kjetilhaugmo.no får ikke tilgang til dine kortopplysninger. Du blir automatisk logget inn etter betaling og vil umiddelbart få tilgang til alt tilgjengelig kursmaterialet for det kurset eller medlemskapet du har valgt.

Kjetil Haugmos kurs betaler du en engangssum for, og deretter vil du ha tilgang til det for all fremtid (så lenge kurset består). Har du valgt et medlemskap vil din konto belastes hver måned så lenge du ønsker å være medlem.

Du kan selv stoppe medlemskapet i din profil på kjetilhaugmo.no. Trenger du hjelp kan du ta kontakt på e-post: [email protected].

OBS! Du er selv ansvarlig for ditt medlemskap. Vi refunderer ikke medlemsavgiften selv om du ikke har logget inn på en måned eller flere. Du  si fra til oss, eller avbryte medlemskapet selv for å unngå å bli trukket hver måned.

 

Kjetilhaugmo.no tilbyr først og fremst kurs, opplæring og fellesskap innenfor coaching og personlig utvikling. Alt vi gjør på kjetilhaugmo.no, gjør vi for å gi deg en god og hyggelig opplevelse i et trivelig miljø. Målet vårt er å være et sted hvor du selv kan logge inn og finne svar på dine utfordringer i ditt eget tempo, og søke inspirasjon når du ønsker det. Kjetilhaugmo.no og dennes eiere fungerer ikke som en døgnåpen krisehjelp når du står fast.

Når du kjøper kurs eller medlemskap på kjetilhaugmo.no kan du be om hjelp i kommentarfeltene under hver leksjon i kurset eller medlemskapet. Du vil normalt få svar innen 2 døgn, mandag til fredag.

 

Ekstra hjelp og support

Tjenester som support på eksterne nettsteder eller hos eksterne leverandører er ikke inkludert i prisen for kurs eller medlemskap på kjetilhaugmo.no.

Kjetilhaugmo.no eller dennes eier tilbyr ikke support på spesifikke programmer, software eller produkter som brukes, nevnes eller anbefales på nettstedet. Det må du ta med den leverandøren du har kjøpt av.

Kjetilhaugmo.no og dennes eier tilbyr ikke support via telefon. Har du behov for å kontakte kjetilhaugmo.no kan du gjøre det ved å sende epost til [email protected].

Affiliatelenker og andre lenker på nettstedet

I noen innlegg eller leksjoner på kjetilhaugmo.no vil enkelte produktlenker være affiliatelenker. Det betyr at kjetilhaugmo.no sin eier får en provisjon om du kjøper produktet etter å ha klikket på lenken. Affiliatelenker vil være merket. Kjetilhaugmo.no eller dennes eier kan på ingen måte holdes ansvarlig for kjøp via affiliatelenker eller andre lenker på nettstedet. Vi kan anbefale et produkt, men du er selv ansvarlig for dine kjøp og eventuelle klager må rettes til hver enkelt leverandør.

Kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp 

 

Kjetil Haugmo AS, heretter KH gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.  

Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, gir vi 7 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 7 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 7 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

 

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.

 

Betaling

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

 

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller KH. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på KH sine nettsider og portaler.

 

Betingelser for bruk av portalens innhold 

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. KHs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av KH. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 

KH tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for KH.

 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller KH-teamet holdes strengt konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. KH garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

 

Ansvarsbegrensing 

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

 

Avlysing og utsettelse

KH forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor KHs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra KHs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Oppsigelse 

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at KH kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur

Er KH forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er KH fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der KH refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

 

E-post: [email protected]

Adresse: Vestre Braarudgate 30B, 3181 Horten

Org.nr: 894512822